Velkommen til Miljøstatus Norge
Sist oppdatert 30 mai 1997.

State of the Environment Norway 1997


UNEP/GRID-Arendal

Klimaendringer

Bymiljø

Ozonlaget

Biodiversitet

Sur nedbør

Eutrofiering

Kultur- og naturlandskap

Avfall

Miljøgifter Skogressurser

Fiskeressurser

 • Om Miljøstatus Norge
 • Miljøstatus i andre land
 • UNEP
 • Miljøverndepartementet
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statens kartverk - Miljøenheten
 • Direktoratet for Naturforvaltning
 • Statens forurensningstilsyn

 • Flere lenker
 • These pages are best viewed with
  Netscape ver.3 or MS Internet Explorer!
  Download Netscape Navigator 3.01 Gold (for Win. 95 or NT) now!
  For Windows 3.1 users, go to Netscape to download.

  Tar det lang tid å laste ned disse sidene over Internett?
  - Bestill hele rapporten på CD-ROM!


  Vennligst send kommentarer og forslag til webmaster@grida.no
  For mere informasjon: GRID-Arendal, Longum Park, Box 1602, Myrene, 4801, Arendal.
  Phone: 37 03 56 50 Fax: 37 03 50 50