Feeling chatty? Join our Gitter chatroom if you have any question or want to chat about the software!

Sukces spotkania GRASS GIS Community Sprint 2011 w Pradze

GRASS GIS

Notatka prasowa

[EN - IT]

Sukces spotkania GRASS GIS Community Sprint 2011 w Pradze

Społeczność GRASS ma przyjemność ogłosić wyniki pierwszego spotkania \“GRASS Community Sprint\“, które odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Pradze (Faculty of Civil Engineering - Czech Technical University in Prague), w dniach 20 - 25 maja 2011r.

\“Community Sprint\” było udanym wydarzeniem zarówno dzięki doskonałej organizacji naszych gospodarzy, którzy zapewnili miejsce oraz osprzętowanie, a także sponsorom hojnie finansującym większą część potrzeb programistów podczas spotkania.
Szczególnie pragniemy podziękować Martinowi Landzie i Profesorowi Alešowi Čepkowi za organizację, jak również naszym sponsorom: GFOSS.it (Associazione Italiana per l\‘Informazione Geografica Libera, Włochy), R3 GIS (Merano, Włochy), FOSSGIS e.V. (niemieckojęzyczny oddział OSGeo) i Sylla-consult (Frankfurt, Niemcy) za ich finansowy wkład w organizację spotkania.
W spotkaniu wzięli udział zarówno wieloletni, doświadczeni programiści GRASS, jak i programiści nowi, studenci, naukowcy oraz zupełni nowicjusze. Zjawili się licznie uczestnicy z następujących krajów: Czechy, Niemcy, Włochy, Polska oraz Stany Zjednoczone.

Praca nad projektem skupiona była głównie na ulepszaniu interfejsu graficznego wxGUI, udoskonalaniu wersji 7 systemu GRASS (silnik danych wektorowych, dostęp do bibliotek z innych programów), tłumaczeniach, implementacji nowych modułów (r.threshold, v.pack, v.unpack) oraz usuwaniu błędów. Programiści dyskutowali również na wiele tematów, takich jak praca z systemem GRASS z wykorzystaniem cloud computing oraz klastrów obliczeniowych, usługi sieciowe z wykorzystaniem GRASS, tworzenie zestawów narzędzi, integracja wymiaru jakim jest czas tak, aby uczynić GRASS prawdziwie temporalnym systemem GIS, oraz opracowanie kompleksowego zestawu testów.
Pośród uczestników znalazło się troje z czworga studentów Google Summer of Code, dwóch mentorów, ich współpracownicy oraz administratorka OSGeo GSoC. Studenci mieli szansę rozpocząć pracę nad swoimi projektami mając bezpośrednie wsparcie i wskazówki swoich opiekunów oraz innych doświadczonych programistów biorących udział w spotkaniu. Na spotkaniu byli obecni również główni programiści innych projektów open source, których zainteresowania zmierzały w kierunku integracji między projektem GRASS a projektami takimi jak QGIS i JGrass. Więcej informacji znajduje się na stronach:

O GRASS GIS

Geographic Resources Analysis Support System, zwykle zwany GRASS-em, jest Systemem Informacji Geograficznej (GIS) dostarczającym poteżnych silników do obróbki danych rastrowych, wektorowych oraz geoprzetwarzania, zintegrowanych w jednym programie. GRASS zawiera zestawy narzędzi do zarządzania i analiz danych przestrzennych, przetwarzania obrazów satelitarnych i zdjęć lotniczych, produkcji prezentacji graficznych oraz map, modelowania przestrzennego i wizualizacji. System GRASS jest obecnie przetłumaczony na dwadzieścia języków oraz obsługuje wiele formatów danych. Jest wydany na Powszechnej Licencji Publicznej GNU GPL.


GRASS Development Team